Architecture / Arkitektur

All kinds of architecture; new and modern, old, 'bold', beautiful, ugly. From different places in the world where I have been.  

All form for arkitektur; nytt og moderne, gammelt, 'spenstig', vakkert, stygt. Fra forskjellige steder i verden hvor jeg har vært.